MISTERIOS, FANTASÌAS / MYSTERIER, FANTASIER 

     

Entretiénete leyendo acerca de diversos fenómenos paranormales, secretos del pasado, etc. Pero lee también acerca del escepticismo que es igual de interesante.

Läs om de olika paranormala fenomen, historiska hemligheter, etc. Men läs också om skepksism som är lika intressant.

 

"Vår vilja att tro på det övernaturliga kan vara något som vi inte själva styr över.

Ett försök vid University Hospital i Zurich visade att människor som betecknade sig som 'troende' hade lättare att se ett ord eller ett ansikte trots att det inte fanns något.

Samtidigt hade 'skeptikerna' lättare för att missa verkliga ansikten och ord när forskarna visade dem på en skärm framför dem.

Vi ser det vi vill se". (Clas Svahn - Det okända)

 

"Nuestros deseos por creer enlo sobrenatural puede ser algo sobre lo cual no gobernamos.

Un estudio en el hospital universitario en Zurich mostró que las personas que se consideran 'creyentes' tenían más facilidad para ver una palabra o un rostro donde no los había.

Al mismo tiempo los 'excépticos' se perdían palabras y rostros mostrados en las pantallas por los investigadores.

Vemos lo que queremos ver." (Clas Svahn - Lo desconocido).

 I dessa undersidor kan ni hitta:

1) Relaterade länkar: Länkar till andra sidor på Internet  om mysterier, paranormala händelser, etc.

2) Skeptis: En sida om Skeptis. Intressant och rolig att se.

3) Föremål: En samling mystiska föremål.

4) Platser: Länkar om ökända mystiska platser

5) Människor: En samling fascinerande människor som väcker frågor.

6) Om rymden, Ufos: En samling länkar om detta ämne

7) Spöken: Roliga länkar om spöken (om man tror på dem)

8) Mönster, vampyrer: För att roa sig. Ingen seriös. Vam tror på detta nuförtiden?

9) Fantasi, skräckfilmer: För min dötters fantasi. Hon älskar ämnet.

 En estas subpáginas encontrarán:

1) Enlaces relacionados: Enlaces en la red acerca de misterios, hechos paranormales, etc.

2) Escepticismo: Una página acerca del escepticismo. Interesante y entretenida de leer.

3) Objetos: Una colección de objetos reodeodos de misterio

4) Lugares: Enlaces till famosos lugares misteriosos

5) Personas: Una colección de personas fascinantes que despiertan preguntas.

6) Acerca del espacio, Ovnis: Una colección de enlaces con el tema Ovnis

7) Fantasmas: Enlaces acerca de fantasmas (si uno cree)

8) Monstruos, vampiros: Para entretenerse...nada serio. Quién cree en esto ahora?

9) Peliculas de Ciencia ficción y terror: Para que mi hija fantasee de lo lindo ya que está fascinada por el terror.